Najbardziej wysunięte na północ pasmo gór Atlas, biegnące na długości 300 km wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego.