Powrót

Amazigh – tak Berberowie mówią sami o sobie. W dosłownym tłumaczeniu oznacza „wolny człowiek”. Liczba mnoga to Imazighen.

Por. hasło → yaz.