Powrót

Baraka to arabskie słowo oznaczające błogosławieństwo. Według wierzeń islamskich jest to święta siła, dar, którym Allach obdarzył proroka Mahometa i innych proroków. Błogosławieństwa tego mogą dostąpić osoby odwiedzające grobowce świętych, dotykając kamieni budowli, składając dary i ofiary.