Powrót

Stanowią rdzenną ludność Berberii, krainy w północnej Afryce i na Saharze. Są pochodzenia chamito-semickiego i stanowią w większości odrębny typ w ramach rasy białej, który nazywany jest przez antropologów berberyjskim. Wielu ma do dziś niebieskie oczy, rude, bądź jasne włosy. Nie są jednolitą nacją i wyodrębnili się z kilku historycznych plemion. W Maroku mieszka około 300 berberyjskich plemion, które liczą razem około 100 tys. członków.

Odmienną społeczność Berberów stanowią Tuaregowie, którzy mieszkają jednak poza Mrokiem.


Źródło: Wikipedia.