Powrót

Styl popularnej muzyki w Maroku i Algierii uprawiany tradycyjnie na weselach i lokalnych festiwalach, często połączony z tańcem.