Powrót

Słowo oznaczające jezioro. Częsty element nazw geograficznych.