Powrót

Określenie historyczne człowieka, który jest tłumaczem i przewodnikiem. To osoba pośrednicząca pomiędzy cudzoziemcami, a arabskimi mieszkańcami Maghrebu i Bliskiego Wschodu. Często takie osoby były na usługach monarchów i realizowały również zadania dyplomatyczne.