Powrót

Wioska, wieś, osada. Częsty element nazw geograficznych.