Powrót

Dżamaa (albo jamaa) to arabskie określenie na meczet. Jego źródłosłów wywodzi się od określenia miejsca zgromadzeń, stąd pojawia się ono w nazwach niektórych placów miejskich, jak np. słynnego Dżamaa al-Fina, którego nazwa w dosłownym tłumaczeniu to „zgromadzenie umarłych”.