Powrót

Rodzaj pustyni, pustynia piaszczysta z masami lotnego piasku.

Por. hasło → hamada.