Powrót

Foggara to podziemna instalacja wodna, którą tradycyjnie budowano w północno-zachodniej części Afryki. Dostarczano nią wodę z warstw wodonośnych do położonych niżej pól uprawnych, oaz i budynków mieszkalnych. Składa się z podziemnego kanału (o długości od kilkudziesięciu metrów do ponad stu kilometrów) do którego prowadzą regularnie rozstawione pionowe szyby.

Por. hasło → kettara.