Powrót

Gembri (albo guembri, gambri, guember lub gumbri) to instrument muzyczny, rodzaj prostokątnej lutni o trzech strunach, używany przez muzyków grających w stylu gnawa. Większa odmiana tego instrumentu nazywana jest sintir.