Powrót

Ghout to sztuczne zagłębienie w terenie wyżłobione w celu dostania się do wody w płytko zalegających warstw wodonośnych.