Powrót

Ghusl to pełna ablucja, całkowite rytualne obmycie praktykowane przez muzułmanów w szczególnych przypadkach, np. przed uroczystymi modlitwami oraz wydarzeniami religijnymi.

Por. hasło → wudu.