Powrót

Hadis to opowieść, która przytacza wypowiedź proroka Mahometa (albo milczącą aprobatę) lub opowiada jego czyn. Hadisy nie są częścią Koranu, lecz tworzą odrębną księgę zwaną sunnę, czyli tradycję początkowo ustną, później pisaną.

Por. hasło → aja.
Por. hasło → sura.