Powrót

Pielgrzymka do świątyni Al-Kaba w Mekce, obowiązkowa przynajmniej raz w życiu dla każdego mężczyzny muzułmanina. Czas hadżdżu przypada raz do roku od 8 do 12-13 dnia miesiąca zu al-hidżdża, ostatniego w muzułmańskim kalendarzu.

Por. hasło → hadż, hadża.