Powrót

Określeniem halal (halaal) nazywa się w kulturze muzułmańskiej wszystko to, co jest dozwolone w świetle zasad religijnych. W szczególności dotyczy to również rodzaju jedzenia. Przeciwieństwem halal jest słowo haram, którym określa się rzeczy zabronione.