Powrót

Pustynia kamienista, szczególnie na Saharze. Pokryta jest skalnymi odłamami i okruchami, a niekiedy czarną żelazistą skorupą.

Por. hasło → erg.