Powrót

Słowo „ibn” (niekiedy zapisywane wariantowo „ben” lub „bin”) to języku arabskim dosłownie: „syn”. Słowo to często stanowi cząstkę oficjalnego arabskiego nazwiska.

Por. hasło → beni.
Por. hasło → ajt.