Powrót

Muzułmańskie święto ofiarowania obchodzone na pamiątkę ofiary złożonej przez Abrahama i jego zawierzenia Bogu. Trwa 3-4 dni zaczynając się 10. dnia miesiąca zu al-hidżdża. Na pamiątkę czynu Abrahama, każdy ojciec rodziny składa w ofierze zwierzę, zwykle owcę, barana lub wielbłąda.