Powrót

Imam to dosłownie przywódca. W tym znaczeniu imamem określa się władcę lub przywódcę religijnego. W innym kontekście jest to osoba przewodnicząca rytualnym modłom muzułmańskim – codziennemu salatowi lub piątkowemu Dżummuah. Modlitwy takie może prowadzić przełożony meczetu lub osoba świecka.