Powrót

Muzułmański sędzia lub urzędnik orzekający na podstawie prawa koranicznego i zwyczajowego.