Powrót

Potrawa z suszonego mięsa zwierzęcia rytualnie zabitego podczas Id al-Adha. Takie mięso przed podaniem zaprawia się dużą ilością z przypraw.