Powrót

Kettara to nazwa podziemnego kanału-akweduktu, którym w czasach historycznych w Maroku dostarczano wodę.

Por. hasło → foggara.