Powrót

Kisaria (albo qissariat) adaszony suk, a także przylegająca do suku strefa sklepików z bardziej wartościowymi towarami.