Powrót

Ksar to dawna ufortyfikowana osada plemienna Berberów wznoszona z gliny i kamienia (zob. pisé), często w oazach na szlaku karawan. Wioski takie istnieją do dziś, zachowując swój charakter plemienny. Dawne zabudowania wraz z tradycyjnymi zdobieniami można oglądać do dzisiaj.