Powrót

Masmuda to jedno z trzech największych plemion berberyjskich (konfederacji plemiennych). Współcześnie prowadzącą osiadły tryb życia. Ich osady znajdują się w zachodniej części Atlasu Wysokiego i Antyatlasie. Posługują się dialektem tashelhiyt. Z plemienia tego wywodzi się dynastia Almohadów.

Por. hasło → Sanhadża.
Por. hasło → Zenata.