Powrót

Messrija to dodatkowe mieszkanie dobudowane do tradycyjnego riadu. Posiada dwa wejścia – z zewnątrz i od strony właściwego riadu. Może też mieć własny dziedziniec i ogród.