Powrót

Meszwar to paradny plac przed pałacem panującego monarchy.