Powrót

Mihrabem nazywana jest wnęka w sali modlitw w meczecie, która wskazuje kierunek do Mekki.