Powrót

Minbar lub mimbar to rodzaj kazalnicy w meczecie przeznaczonej do uroczystych obwieszczeń i przemów oraz głoszenia chutby podczas piątkowego Dżummuah. Ustawiony jest na prawo od mihrabu i posiada formę obudowanego krzesła na schodkowatym podwyższeniu.