Powrót

Mudawana to nowoczesne prawo rodzinne wprowadzone w Maroku w 2004 r., które zrównało prawa kobiet i mężczyzn. Zniosło ono m.in. prawo męża do oddalenia żony, przyznało kobietom prawo do opieki nad dziećmi po rozwodzie oraz wprowadziło możliwość odmowy zamążpójścia przed 18 rokiem życia.