Powrót

Muezin to niższej rangi duchowny w islamie, którego śpiewny azan dobiega z minaretu, nawołując wiernych do modlitwy. W niektórych meczetach podczas modłów odpowiada na modlitwy imama.