Powrót

Mulaj (albo Moulay) to przydomek, miano nadawane męskim potomkom Mahometa w prostej linii.

Por. hasło → szarif.