Powrót

Mussem to święto upamiętniające marabuta, często o charakterze lokalnym, trwające kilka dni i będące okazją do organizacji swoistych festynów. Obok funkcji religijnej święto takie pełni ważną rolę społeczną.