Powrót

Sahn to wewnętrzny dziedziniec meczetu. Otoczony jest kolumnadą z podcieniami, wyposażony w studnię do rytualnych oczyszczeń.