Powrót

Każda z pięciu obowiązkowych modlitw, które muzułmanie praktykują codziennie. Obowiązkowym elementem jest poprzedzenie salatu rytualnym obmyciem oraz zwrócenie się w pokłonach w kierunku Mekki.