Powrót

Sanhadża (także Sanhaja, Sanhadja, Zenaga) to jedno z trzech największych plemion berberyjskich (ściślej: konfederacji plemiennych), których historia osadnictwa sięga IX w. Współcześnie są pasterzami, którzy prowadzą koczowniczy tryb życia – w południowej części Maroka, w środkowym i wschodnim Atlasie Wysokim, Atlasie Średnim oraz górach Rif. Mówią dialektem tamazight.

Por. hasło → Masmuda.
Por. hasło → Zenata.