Powrót

Suk lub suika to arabskie targowisko, rynek. Odnosi się zarówno do czynności handlowania, jak i do miejsca, w którym się odbywa – handlowej ulicy lub placu. Taką nazwą określa się często również główny plac medyny.

Por. hasło → kisaria.