Powrót

Muzułmańska formułka religijna będąca wyznaniem wiary recytowanym w modlitwie: Nie ma bóstwa oprócz Boga, Muhammad jest wysłannikiem Boga.