Powrót

Tytułem szarif (lub szeryf) określa się każdego władcę z rodu potomków Hasana, wnuka Mahometa. Dynastia ta panowała w Mekce od 960 r. do jej obalenia w 1925 r. Mieli oni prawo do noszenia zielonych turbanów.