Powrót

Tagellit to zbiorowa przysięga rozstrzygająca spory, będąca elementem dawnego prawa zwyczajowego plemion Berberów.