Powrót

Tuaregowie to drębny berberyjski lud zamieszkujący obszary Sahary, głównie poza Marokiem: w Algierii, Libii, Mali, Nigrze i Burkina Faso. Tradycyjnie są nomadami – podróżują po pustyni i jej obrzeżach, zajmując się hodowlą bydła i kóz, wytwarzaniem biżuterii oraz turystyką. Posługują się własnym dialektem zwanym tamaszek.

Por. hasło → Rifenowie.
Por. hasło → Kabylowie.
Por. hasło → Zajanowie.
Por. hasło → Chleuh.