Powrót

To inaczej prowincja. W Algierii i Tunezji stanowi podstawową jednostkę podziału administracyjnego. Słowo pochodzi z czasów Imperium Osmańskiego.