Powrót

Muzułmańska cnota będąca nakazem wspomagania ubogich jałmużną.